Новости

14.06.2012
Про затвердження Положення про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи"
Наказ МОНмолодьспорт № 572 від 14.05.12 року

-->

Про затвердження Положення про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи"

Наказ МОНмолодьспорт № 572 від 14.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 572 від 14 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за № 869/21181

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський біологічний форум
учнівської та студентської молоді "Дотик природи"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою пошуку та підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.05.2012 № 572

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за № 869/21181

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді "Дотик природи" (далі - Форум).

1.2. Форум проводиться щороку серед учнів і студентів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук, з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності, розкриття їх наукового потенціалу.

1.3. Завданнями Форуму є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської та студентської молоді;
 • виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії;
 • реалізація здібностей талановитих і обдарованих учнів, які мають здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузі природничих наук;
 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями та студентами;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення природничих дисциплін;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнівською та студентською молоддю.

1.4. Форум проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Форуму здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

1.6. Інформація про проведення Форуму розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Форуму.

1.7. Під час проведення Форуму обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Форуму

2.1. Форум проводиться у два етапи:

 • I етап: відбірковий (заочний);
 • II етап: фінальний (Всеукраїнський, очний).

2.2. Для участі в І етапі Форуму необхідно надіслати заявку за формою згідно з додатком та тези науково-дослідницького проекту до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Журі Форуму розглядає подані учасниками відбіркового етапу тези науково-дослідницьких проектів та визначає учасників фінального (Всеукраїнського, очного) етапу.

Список учасників, запрошених до участі у фінальному (Всеукраїнському, очному) етапі, оприлюднюється на сайті організатора Форуму не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Форуму.

2.3. Для участі в ІІ етапі Форуму необхідно подати такі документи:

 • копію наказу відповідного органу освіти щодо участі команди у Форумі;
 • медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський або студентський квиток;
 • науково-дослідницький проект.

2.4. Строки та місце проведення ІІ етапу Форуму визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Форуму.

ІІІ. Учасники Форуму

3.1. У Форумі беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів, а також студенти природничих факультетів вищих навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук.

У ІІ етапі Форуму беруть участь переможці І етапу.

3.2. До місця проведення ІІ етапу Форуму учасники прибувають у супроводі керівника, який призначається з числа керівників гуртків, вчителів, викладачів навчальних закладів. Керівник відповідає за своєчасне оформлення документів.

3.3. Учасники Форуму мають право ознайомитися з результатами оцінювання науково-дослідницьких проектів та одержати пояснення щодо їх критеріїв та об’єктивності.

3.4. Учасники Форуму зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Форуму, правил техніки безпеки.

IV. Організаційний комітет Форуму

4.1. Для організації та проведення Форуму створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

4.2. До складу організаційного комітету входять представники МОНмолодьспорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Форуму.

4.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Форуму;
 • забезпечують порядок проведення Форуму.

4.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків Форуму;
 • сприяє висвітленню результатів Форуму в засобах масової інформації;
 • відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Форуму.

V. Журі Форуму

5.1. Журі Форуму формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких проектів його учасників та визначення переможців і призерів.

5.2. Журі Форуму формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

5.3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників Форуму.

До складу журі з кожної номінації Форуму входять: голова журі, члени та секретар журі.

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Форуму.

5.4. Склад журі затверджується наказом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

5.5. Журі з кожної номінації Форуму очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Форуму;
 • затверджує список переможців і призерів Форуму.

5.6. Члени журі:

 • беруть участь в оцінюванні науково-дослідницьких проектів учасників Форуму;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Форуму.

5.7. Секретар журі:

 • призначається з числа працівників Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
 • забезпечує збереження поданих на Форум матеріалів;
 • забезпечує систематизацію та оформлення документації Форуму.

VІ. Програма Форуму

6.1. Програмою Форуму передбачені:

 • стендовий захист науково-дослідницьких проектів за номінаціями: біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо); екологія та проблеми довкілля, енергозберігаючі технології; науки про Землю (географія, геологія);
 • науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія і поведінка людини); хімія; фізика; астрономія;
 • навчальні тренінги;
 • творчі зустрічі з провідними вченими.

6.2. Захист науково-дослідницьких проектів проводиться за допомогою стенду.

Вимоги до стенду: загальний розмір - 120 х 120 см; розмір центральної частини - 60 х 120 см; розмір двох бічних смужок - 30 х 120 см.

6.3. Для демонстрації науково-дослідницького проекту можуть використовуватися демонстраційні моделі або макети, площа яких не повинна перевищувати 1,5 м2, висота - до 1 м.

6.4. Для кращого розкриття змісту науково-дослідницького проекту учасник може подати робочий журнал з графіками, діаграмами, ескізами тощо, рекомендації щодо практичного застосування результатів проекту.

6.5. Навчальні тренінги та зустрічі з провідними вченими організовує та проводить Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

VІІ. Критерії оцінювання тез і захисту науково-дослідницьких проектів

7.1. Подані на Форум тези повинні відповідати таким вимогам:

 • у заголовку тез наводяться такі дані: назва проекту; прізвище, ім’я, по батькові автора; номер контактного телефону; електронна адреса; найменування навчального закладу; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, учене звання) наукового керівника;
 • об’єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - MS Word). Малюнки, таблиці, графічні зображення та фото оформляються окремим додатком;
 • у тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницького проекту з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження; зазначаються висновки та отримані результати реалізації проекту; наводиться список використаних джерел;
 • тези викладаються державною мовою.

7.2. Тези до науково-дослідницьких проектів оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність теми дослідження;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • обґрунтованість отриманих результатів;
 • практичне значення дослідження;
 • відповідність вимогам оформлення тез.

7.3. Науково-дослідницькі проекти учасників Форуму повинні відповідати вимогам, встановленим МОНмолодьспорту України.

7.4. Захист науково-дослідницьких проектів оцінюється за такими критеріями:

 • відповідність стенду вимогам - до 10 балів;
 • аргументованість вибору теми і методів дослідження - до 22 балів;
 • ступінь самостійності та особистий внесок автора в проект - до 25 балів;
 • чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу - до 15 балів;
 • вільне володіння матеріалом - до 18 балів;
 • кваліфіковане ведення дискусії - до 10 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист науково-дослідницького проекту, - 100 балів.

VІІІ. Визначення, нагородження переможців Форуму та умови фінансування

8.1. Переможці та призери Форуму визначаються журі у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

Переможцем Форуму з кожної номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Форуму є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

Уразі рівної кількості балів переможцем в номінації Форуму визначається учасник, який набрав більше балів за критерієм "ступінь самостійності та особистий внесок автора в проект".

8.2. Переможці та призери Форуму нагороджуються дипломами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

8.3. Результати проведення Форуму затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

8.4. Кращі проекти публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (за згодою автора).

8.5. Витрати на організацію та проведення Форуму здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Додатково див.: Заявка на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді "Дотик природи"