Новости

14.06.2012
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Земля - наш спільний дім"
Наказ МОНмолодьспорт № 573 від 14.05.12 року

-->

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Земля - наш спільний дім"

Наказ МОНмолодьспорт № 573 від 14.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 573 від 14 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 864/21176

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс "Земля - наш спільний дім"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс "Земля - наш спільний дім", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.05.2012 № 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 864/21176

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс "Земля - наш спільний дім"

I. Мета та завдання

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу "Земля - наш спільний дім" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

 • виховання в учнів любові до рідного краю;
 • формування в них екологічної культури;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • створення інформаційного банку даних про інноваційні форми та методи організації еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у три етапи:

 • I етап: районний (міський);
 • II етап: обласний;
 • III етап: фінальний (Всеукраїнський).

2.2. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II етапів Конкурсу, якими визначаються кількісний склад, місце та інші питання проведення Конкурсу з урахуванням місцевих можливостей.

2.3. Строки та місце проведення III етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

III. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення III етапу Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

3.2. До складу організаційного комітету включаються працівники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться III етап Конкурсу, працівники місцевих науково-методичних установ і місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

3.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

3.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення Конкурсу.

3.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документи щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 • відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.

IV. Журі Конкурсу

4.1. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою) з метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів колективів та визначення колективів-переможців.

4.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

4.3. Склад журі затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

4.4. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, підписує оціночні протоколи.

4.5. Члени журі:

 • оцінюють презентації діяльності та конкурсні виступи колективів під час проведення Конкурсу;
 • заповнюють оціночні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Конкурсу.

4.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

V. Учасники Конкурсу

5.1. У I етапі Конкурсу беруть участь учнівські колективи екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

У II етапі Конкурсу беруть участь колективи, які стали переможцями I етапу.

У III етапі Конкурсу беруть участь колективи, які стали переможцями II етапу.

5.2. Для участі у III етапі Конкурсу до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у III етапі Конкурсу за формою згідно з додатком;
 • копія наказу відповідного органу освіти щодо участі колективу у Конкурсі;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток.

5.3. До складу колективу входять до 7 осіб: до 6 учнів віком від 11 до 17 років і 1 керівник, який призначається з числа керівників колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

5.4. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного комітету.

5.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання та одержати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності.

5.6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

VI. Програма Конкурсу та критерії оцінювання виступів колективів

6.1. Програмою Конкурсу передбачені:

 • презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності колективу;
 • конкурсні виступи колективів.

6.2. Презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності: 6.2.1. Колектив презентує еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність, проведену протягом навчального року, її результативність з використанням плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів (у довільній формі).

6.2.2. Запис відеоматеріалу повинен бути здійснений на CD- або DVD-дисках із якісним звуком.

6.2.3. Тривалість презентації - до 5 хвилин.

6.2.4. Презентація оцінюється журі за такими критеріями:

 • цільова аудиторія, на яку спрямована еколого-просвітницька діяльність, кількість проведених заходів (найбільш результативних), наочність - 1-5 балів;
 • природоохоронна робота колективу - 1-5 балів;
 • взаємодія з громадськими та природоохоронними організаціями - 1-5 балів;
 • загальне враження від презентації - 1-5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію, - 20 балів. 6.3. Конкурсний виступ:

6.3.1. Конкурсний виступ може поєднувати різні жанри, стилі і напрями мистецтва, демонструвати власні досягнення в просвітницькій та природоохоронній діяльності. Проблеми можуть відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.

6.3.2. Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний досвід і результати практичної природоохоронної роботи та популяризації руху за збереження навколишнього середовища.

6.3.3. Тривалість виступу - до 20 хвилин.

6.3.4. Виступи колективів оцінюються за такими критеріями:

 • відповідність тематиці Конкурсу - 1-2 бали;
 • актуальність та соціальне значення порушеної у виступі екологічної проблеми - 1-2 бали;
 • відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонізації взаємовідносин з природою - 1-3 бали;
 • висвітлення різнопланових аспектів екології: виживання (охорона довкілля як середовища життєдіяльності людини); природно-науковий; оздоровчо-рекреаційний; історико-культурний; господарський; етичний; естетичний - 1-5 балів;
 • виконавська майстерність - 1-5 балів;
 • естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, відеоматеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу тощо), якість музичного та художнього оформлення - 1-5 балів;
 • рівень режисури - 1-5 балів;
 • володіння увагою глядача - 1-3 бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію, - 30 балів.

6.4. Максимальна сума балів, яку може набрати колектив, - 50 балів.

VII. Визначення, нагородження переможців та умови фінансування

7.1. Переможець та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцем Конкурсу є колектив, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є колектив, який набрав більше балів під час проведення конкурсного виступу.

Призерами Конкурсу є колективи, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.2. Переможець Конкурсу нагороджується:

 • перехідним кубком та отримує право проведення наступного Конкурсу на базі свого навчального закладу;
 • безкоштовними путівками до Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку “Юннат” НЕНЦ.

7.3. Колективи-призери III етапу Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

7.4. Досвід роботи кращих колективів висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

7.5. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун