Новости

14.06.2012
Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашк
Наказ МОНмолодьспорт № 574 від 14.05.12 року

-->

Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 574 від 14.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 574 від 14 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за № 868/21180

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.05.2012  № 574

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2012 р. за № 868/21180

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі - Зліт).

1.2. Зліт проводиться щороку з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках.

1.3. Завданнями Зльоту є:

 • підготовка членів учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань до практичної та експериментально-дослідницької роботи в галузі сільського господарства;
 • обмін досвідом роботи щодо організації діяльності виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, популяризація практичних результатів їх роботи;
 • ознайомлення учнів із сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур;
 • підвищення фахового рівня керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Зльоту здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

1.5. Зліт проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.6. Інформація про проведення Зльоту розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Зльоту обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок і строки проведення Зльоту

2.1. Зліт проводиться у два етапи:

 • I етап: обласний (відбірковий);
 • II етап: Всеукраїнський (фінальний).

2.2. Строки, місце, умови проведення I етапу Зльоту, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.3. Строки та місце проведення II етапу Зльоту визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

III. Організаційний комітет Зльоту

3.1. Для організації та проведення II Всеукраїнського (фінального) етапу Зльоту створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

3.2. До складу організаційного комітету входять представники МОНмолодьспорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться II етап Зльоту, представники науково-методичних установ і місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

3.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення Зльоту.

3.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення Зльоту;
 • забезпечують порядок проведення Зльоту.

3.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Зльоту;
 • сприяє висвітленню результатів Зльоту в засобах масової інформації.

IV. Журі Зльоту

4.1. Журі Зльоту формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів команд та визначення команд-переможців.

4.2. Журі Зльоту формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

4.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі Зльоту не можуть входити близькі особи учасників Зльоту.

4.4. Склад журі Зльоту затверджується наказом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

4.5. Журі очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу членів журі;
 • проводить засідання журі;
 • бере участь у визначенні переможців і призерів Зльоту;
 • затверджує список переможців і призерів Зльоту.

4.6. Члени журі:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Зльоту;
 • заповнюють оцінювальні протоколи;
 • визначають переможців та призерів Зльоту.

4.7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів та матеріалів Зльоту.

V. Учасники Зльоту

5.1. У Зльоті беруть участь команди учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

5.2. До складу команди входять 4 особи: 3 учні віком від 11 до 16 років включно та 1 керівник учнівської виробничої бригади (трудового аграрного об’єднання) загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу.

5.3. Заміна учасників Зльоту можлива за рішенням голови оргкомітету.

5.4. До місця проведення Зльоту команди прибувають організовано в супроводі керівника, який призначається з числа керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Керівник команди є відповідальним за оформлення документів щодо участі команди у Зльоті.

5.5. Учасники Зльоту мають право ознайомитися з результатами оцінювання та отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності.

5.6. У II етапі Зльоту беруть участь команди, які стали переможцями I етапу.

5.7. Для участі у II етапі Зльоту до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у II етапі Зльоту за формою згідно з додатком;
 • копія наказу відповідного органу освіти щодо участі команди у Зльоті;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток.

5.8. Учасники Зльоту повинні дотримуватись вимог цього Положення, програми зльоту, норм і правил поведінки, правил охорони праці.

VI. Програма Зльоту

6.1. Організація проведення I та II етапів Зльоту здійснюється за програмою.

6.2. Програма Зльоту включає:

 • виставку - презентацію "Щедрість рідної Землі";
 • відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях "Овочівництво", "Рослинництво", "Садівництво";
 • відкритий творчий звіт учнівських виробничих бригад.

6.2.1. Виставка - презентація "Щедрість рідної Землі":

 • презентація "Щедрість рідної Землі" проводиться у довільній формі. Площа експозиції для кожної команди - до 2 м2.

Команди демонструють щоденники дослідної роботи, натуральні зразки сортів сільськогосподарських культур, вирощених учнями, методичні розробки, зразки реалізації сучасних підходів щодо організації роботи учнівських виробничих бригад тощо.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

Презентація досягнень учнівських виробничих бригад оцінюється за такими критеріями:

 • упровадження інноваційних технологій у практику роботи учнівських бригад - до 14 балів;
 • упровадження результатів дослідів у практику роботи учнівських бригад - до 14 балів;
 • профорієнтаційна робота, що проводиться учнівськими бригадами, - до 7 балів;
 • якість оформлення та оригінальність презентації - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію досягнень, - 40 балів.

6.2.2. Відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях "Овочівництво", "Рослинництво", "Садівництво":

 • для участі в захисті команда подає одну науково-дослідницьку роботу, в якій зазначаються тема та мета дослідження, місце та строки його проведення, схема проведення дослідження, результати дослідження, їх статистична обробка, практичне значення дослідження, висновки.

Матеріали подаються державною мовою на паперових та електронних носіях.

Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше 30 друкованих аркушів. Роботи мають бути виконані відповідно до умов, установлених МОНмолодьспорту України.

Результати дослідження можуть бути доповнені додатками (ілюстраціями, фотоматеріалами, малюнками, схемами, картами тощо).

Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди.

Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за такими критеріями:

 • новизна та актуальність досліджуваної проблеми - до 7 балів;
 • чіткість структури дослідження - до 2 балів;
 • повнота та логіка викладання теоретичної частини дослідження - до 9 балів;
 • якість і глибина експериментальної частини дослідження - до 10 балів;
 • відповідність висновків проведеному дослідженню - до 3 балів;
 • практичне значення дослідження - до 7 балів;
 • рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи - до 2 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за захист науково-дослідницької роботи, - 40 балів.

6.2.3. Відкритий творчий звіт учнівських виробничих бригад:

 • творчий звіт учнівських виробничих бригад проводиться у довільній формі.

У звіті беруть участь усі члени команди.

Творчий звіт учнівських виробничих бригад оцінюється за такими критеріями:

 • відповідність тематиці Зльоту - до 10 балів;
 • виконавська майстерність - до 5 балів;
 • оригінальність - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за творчий звіт, - 20 балів.

6.3. Максимальна сума балів, яку може набрати команда, - 100 балів.

VII. Визначення і нагородження переможців і призерів Зльоту та його фінансування

7.1. Переможець та призери Зльоту визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцем Зльоту є команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Призерами Зльоту є команди, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

У разі рівної кількості балів переможцем Зльоту є команда, яка набрала більше балів під час презентації досягнень учнівських виробничих бригад.

7.2. Переможець Зльоту нагороджується:

 • перехідним вимпелом та отримує право проведення наступного Зльоту на базі свого навчального закладу;
 • безкоштовними путівками до Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку "Юннат" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у м. Києві.

7.3. Учасники Зльоту нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

7.4. Досвід роботи кращих виробничих бригад висвітлюється у науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

7.5. Витрати на організацію та проведення Зльоту здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун