Новости

14.06.2012
Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Наказ МОНмолодьспорт № 575 від 14.05.12 року

-->

Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт № 575 від 14.05.12 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 575 від 14 травня 2012 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 859/21171

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній і дослідно-експериментальній роботі в галузі лісового господарства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.05.2012 № 575

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2012 р. за № 859/21171

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі - зліт).

1.2. Зліт проводиться щороку з метою активізації участі учнівської молоді в природоохоронній та дослідно-експериментальній роботі в галузі лісового господарства, збереженні біологічного різноманіття лісових екосистем.

1.3. Завданнями зльоту є:

 • формування екологічної культури особистості;
 • поліпшення ефективності роботи учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • розвиток партнерських взаємовідносин з вищими навчальними закладами, з лісогосподарськими підприємствами;
 • поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації роботи учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • підвищення фахового рівня керівників учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
 • популяризація практичних результатів роботи учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення зльоту здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

1.5. Інформація про проведення зльоту розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.6. У ході проведення зльоту обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення зльоту

2.1. Зліт проводиться у два етапи:

 • I етап: обласний (відбірковий);
 • II етап: Всеукраїнський (фінальний).

2.2. Строки, місце, умови проведення І етапу зльоту, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

2.3. Строки та місце проведення ІІ етапу зльоту визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) за погодженням із Державним агентством лісових ресурсів України (далі - Держлісагентство) та повідомляються відповідним органам управлінь освітою не пізніше ніж за один місяць до його початку.

ІІІ. Учасники зльоту

3.1. У зльоті беруть участь команди учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

3.2. До складу команди входять 5 осіб: 3 учні віком від 13 до 18 років включно, 1 керівник учнівського лісництва, 1 представник базового лісового господарства.

3.3. Заміна учасників зльоту можлива за рішенням голови оргкомітету.

3.4. До місця проведення зльоту команди прибувають організовано в супроводі керівника учнівського лісництва, який відповідає за життя та здоров’я членів команди, оформлення документів щодо участі команди у зльоті.

3.5. У ІІ етапі зльоту беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

3.6. Для участі у ІІ етапі зльоту до організаційного комітету подаються такі документи:

 • заявка на участь у ІІ етапі зльоту за формою згідно з додатком;
 • копія наказу відповідного органу освіти щодо участі команди у зльоті;
 • медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 • учнівський квиток.

3.7. Учасники зльоту мають право ознайомитися з результатами оцінювання та отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності.

3.8. Учасники зльоту повинні дотримуватись вимог цього Положення, програми зльоту, норм і правил поведінки, правил охорони праці.

ІV. Організаційний комітет зльоту

4.1. Для організації та проведення ІІ Всеукраїнського (фінального) етапу зльоту створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

4.2. До складу організаційного комітету входять працівники МОНмолодьспорту України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, позашкільного навчального закладу, на базі якого проводиться ІІ етап зльоту, представники лісового господарства, науково-методичних установ і місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення зльоту.

4.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення зльоту;
 • забезпечують порядок проведення зльоту.

4.5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документи щодо проведення зльоту та підведення підсумків;
 • сприяє висвітленню результатів зльоту в засобах масової інформації;
 • відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення зльоту.

V. Журі зльоту

5.1. Журі зльоту формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій, працівників лісового господарства (за згодою) з метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів команд та визначення команд-переможців.

5.2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі зльоту не можуть входити особи, що мають родинні або виробничі відносини з учасниками зльоту.

5.3. Склад журі зльоту затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

5.4. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, підписує оціночні протоколи.

5.5. Члени журі:

 • оцінюють презентації досягнень команд учнівського лісництва та їх науково-дослідницьких робіт під час проведення зльоту;
 • заповнюють оціночні протоколи;
 • визначають переможців та призерів зльоту.

5.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів зльоту.

VІ. Програма зльоту

6.1. Організація проведення І та ІІ етапів зльоту здійснюється за програмою.

6.2. Програма зльоту включає:

 • виставку-презентацію досягнень учнівських лісництв;
 • відкритий захист науково-дослідницьких робіт команд у галузі лісового господарства.

6.3. Презентація досягнень учнівського лісництва проводиться в довільній формі. Площа експозиції для кожної команди - до 2 кв.м.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

6.4. Презентація досягнень учнівського лісництва оцінюється за такими критеріями:

 • упровадження інноваційних технологій у практику вирощування лісових культур - до 18 балів;
 • упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства - до 18 балів;
 • дієвість профорієнтаційної роботи в учнівських лісових господарствах - до 9 балів;
 • якість оформлення та оригінальність презентації - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію, - 50 балів.

6.5. Для участі у відкритому захисті кожна команда подає одну науково-дослідницьку роботу, в якій зазначаються тема і мета дослідження, місце, строки, схема його проведення та результати дослідження, їх статистична обробка, практичне значення дослідження, висновки.

6.6. Матеріали подаються державною мовою на паперових та електронних носіях.

6.7. Обсяг науково-дослідницької роботи - не більше 30 друкованих аркушів формату А4. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог, встановлених МОНмолодьспортом України.

6.8. Результати дослідження можуть бути доповнені додатками (ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти тощо).

6.9. Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди.

6.10. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за такими критеріями:

 • новизна та актуальність досліджуваної проблеми - до 7 балів;
 • чіткість структури дослідження - до 2 балів;
 • повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження - до 10 балів;
 • якість і глибина експериментальної частини дослідження - до 15 балів;
 • відповідність висновків проведеному дослідженню - до 3 балів;
 • практичне значення дослідження - до 8 балів;
 • рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за відкритий захист науково-дослідницької роботи, - 50 балів.

6.11. Максимальна кількість балів, яку може набрати команда, - 100 балів.

VІІ. Визначення і нагородження переможців та призерів зльоту

7.1. Переможець та призери зльоту визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

Переможцем зльоту є команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Призерами зльоту є команди, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.2. Переможець зльоту нагороджується перехідним вимпелом та отримує право проведення наступного зльоту на базі свого навчального закладу.

7.3. Учасники зльоту нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, відзнаками органів управління та громадських організацій лісового господарства (за згодою).

7.4. Досвід роботи кращих учнівських лісництв висвітлюється у науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

7.5. Витрати на організацію та проведення зльоту здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун